Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην Αττική

 
Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης του ΙΧ Φορτηγού οχήματος σας, καθώς και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.
 
Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών για Ιδιώτες
 
Με πινακίδες:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • 2 κρατικές πινακίδες
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Υπεύθυνη Δήλωση απόσυρσης για Ι.Χ.Φ. Εκτυπώστε εδώ
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
 • Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

Με κατατεθειμένες πινακίδες στoΥπουργείο:
 • Βεβαίωση Ακινησίας (από Υπουργείο Μεταφορών)
 • Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας (από ΔΟΥ)
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Υπεύθυνη Δήλωση απόσυρσης για Ι.Χ.Φ. Εκτυπώστε εδώ
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ

*Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του
νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου
 
 
 
Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών για ΟΕ ή ΕΕ
 
Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών για ΑΕ ή ΕΠΕ
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
 
Απόσυρση - Ανακύκλωση Αυτοκινήτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 
Λ. Νάτο & Μεγάλου Αλεξάνδρου
133 42 Άνω Λιόσια
 
Τηλέφωνο: +302105595200
 
Κινητό τηλέφωνο: +306944533315