Δικαιολογητικά Απόσυρσης Ι.Χ.Επιβατικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην Αττική

 
Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης ΙΧ επιβατικού οχήματος σας, καθώς και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.
 
Δικαιολογητικά Απόσυρσης ΙΧ επιβατικού για Ιδιώτες
 
Με πινακίδες:
 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 κρατικές πινακίδες
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:
 • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από Δ.Ο.Υ)
 • Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας (από Δ.Ο.Υ)
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης
 • Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ
*Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του
νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου
 
 
 
Δικαιολογητικά Απόσυρσης ΙΧ για ΟΕ ή ΕΕ
 
Δικαιολογητικά Απόσυρσης ΙΧ για ΑΕ ή ΕΠΕ
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
 
Απόσυρση - Ανακύκλωση Αυτοκινήτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 
Λ. Νάτο & Μεγάλου Αλεξάνδρου
133 42 Άνω Λιόσια
 
Τηλέφωνο: +302105595200
 
Κινητό τηλέφωνο: +306944533315